ZZP-ers in de restauratie Bron: ROP d.d. november 2014

ZZP-ers in de restauratie Bron: ROP d.d. november 2014

Het ROP Nederland is bezig om de instroom in de restauratieopleidingen te vergroten Bewaken kwaliteit van de opleiding Staan voor behoud van het vakmanschap

Actieplan Focus op Vakmanschap – Ministerie OCW Kansen voor vakmanschap in het MBO – SCP Handmade in Holland – SER Vakmanschap is ‘in’ Voor het ROP is dit vakmanschap. Dit is Bouke Koopman, meester timmerman, 8e van de wereld tijdens de World Skills in 1999. In 2001 is Bouke gestart als ZZP-er. Geen enkele sector kent zoveel ZZP-ers als de bouw.

Volgens Bouwend Nederland heeft 96% van de bedrijven slechts 1 tot 5 werknemers Sinds 2008 is het aantal ZZP-ers met 29% toegenomen

42 leerlingen hebben  in 2013 een diploma restauratie timmeren of metselen behaald. Sinds 2010 daalt dit aantal. In 2011 waren het er nog 61. Jongeren kiezen niet meer voor een opleiding in de bouw en vervolgens ook niet meer voor de restauratie omdat ze geen werkplek kunnen krijgen die nodig is voor hun niveau 3 opleiding.

In Noord-Holland is geen nieuwe instroom meer Er is nog beperkte instroom, in Zaandam zitten nu 4 restauratieleerlingen, in Amsterdam 2 meen ik, in Heerhugowaard zit er geen een (in Utrecht heb ik 0 leerlingen). , en nemen de samenwerkingsverbanden geen nieuwe leerlingen meer aan. Terwijl Noord-Holland de provincie is met de meeste monumenten.

De MBO-sector kent nog altijd een groot tekort aan stageplekken en leerwerkplekken. ZZP-ers worden gezien als ideale leermeesters. Zij zijn bekwame vakmensen en hebben met passie gekozen voor hun vak. Zij willen graag hun kennis en ervaring overbrengen op jonge mensen met dezelfde passie.

Bouke Koopman is zo’n leermeester. Hij is erkend als leerwerkbedrijf en heeft leerlingen begeleid op restauratie opleidingsprojecten. Vanaf 2003 traint Bouke de deelnemers bouwtimmeren vanaf de Nederlandse Kampioenschappen door naar de Europese– of Wereldkampioenschappen. Vind ik ook wel belangrijk om te zeggen. Dit doet hij in opdracht van Fundeon, feitelijk onderkennen ze hiermee dat dit een goede route is.

Je zou verwachten dat deze bevlogen idealist op handen gedragen wordt. Niets is minder waar. De administratieve last is hoog, terwijl een zelfstandige geen mensen heeft om dit werk te doen.

In tegenstelling tot de grote, bij Fundeon aangesloten bouwbedrijven, krijgen ZZP-leermeesters geen enkele subsidie voor het begeleiden van leerlingen, terwijl de erkenning tot leerbedrijf wel door Fundeon gebeurt. Alle inzet van mensen als Bouke is vanwege de passie voor het restauratievak en de behoefte zijn bevlogenheid, maar vooral ook zijn kennis, over te dragen aan een nieuwe generatie.

Ziel en Zakelijkheid is het thema van dit congres. Voor mij komen Ziel en Zakelijkheid samen in Bouke Koopman. Een man met grote passie en bezieling voor de restauratie, die als ZZP-er bijdraagt aan het behoud van ons erfgoed en behoud van het vakmanschap.

ZZPers in de restauratie zijn voor mij een zegen, omdat ze bereid zijn leerlingen het vak te leren. Leerlingen die in deze sector steeds schaarser worden. De tijd van de kanjerprojecten ligt achter ons. De tijd van onderhoud en kleine restauraties is aangebroken. Hierin spelen ZZPers en kleine ondernemers een grote rol. Als we deze bevlogen mensen willen inzetten om het vakmanschap te behouden, zullen we het beleid en de regelgeving moeten aanpassen.

Of ziet u het toenemend aantal ZZPers in de restauratie als een vloek en moeten we ze zeker niet inzetten om het vakmanschap over te dragen aan de jongere generatie?

Bron: ROP d.d. november 2014

Alle subsidiemogelijkheden die er zijn in de bouw gelden niet voor de ZZP-er en wordt dan ook niet gestimuleerd om een leerling op te leiden of zich zelf verder te ontplooien met een opleiding. Wij hopen dat dit in de toekomst beter wordt.